Quarterfinal Programme of Men's African Nations Championship

25 October 2017

Quarterfinal Programme- October 26

14:00    Algeria v Congo RDC

16:00    Tunisia v Morocco

18:00    Cameroon v Libya

20:00    Egypt v Rwanda

 

Play off 9-14

15:00    Niger v Chad

17:00    Nigeria v Kenya